Na czym polegają badania obserwacyjne kohortowe?

Badania rynku medycznego

Na czym polegają badania obserwacyjne kohortowe?

 

Jednym z rodzajów badań obserwacyjnych są badania kohortowe. Co istotne, przy ich przeprowadzaniu nie ma miejsca interwencja badawcza, np. podawanie leku, a jedynie obserwacja grup kontrolnych. Co jeszcze warto o nich wiedzieć oraz kiedy dokładnie się je przeprowadza?

 

W jakich sytuacjach przeprowadza się kohortowe badania obserwacyjne?

Taki typ badań przydatny jest w sytuacjach, gdy dokonuje się analizy przyczynowo-skutkowej określonych zjawisk. Eksponuje się np. grupy na czynniki ryzyka, np. określony typ diety, co pozwala sprawdzić, jak rośnie lub spada ryzyko wystąpienia określonych chorób lub innych dolegliwości zdrowotnych.

 

Jak przeprowadzane są kohortowe badania obserwacyjne?

Przeprowadzanie badań kohortowych wymaga zastosowania odpowiedniej metodologii. Niezbędne jest m.in. określenie, jakie będą cechy członków kohorty, na jakie czynniki będą oni eksponowani, jaki będzie czas obserwacji oraz jak zostaną zweryfikowane zdarzenia końcowe badania obserwacyjnego.

Jeśli firmom lub ośrodkom naukowym zależy na tym, by badanie obserwacyjne było przeprowadzone na reprezentatywnych grupach i zgodnie z procedurami, powinny korzystać z intuicyjne działających systemów do cyfrowego gromadzenia danych. Jednym z nich jest oprogramowanie eCRF.biz™ opracowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które gwarantuje kompleksowe wsparcie przy realizacji badania obserwacyjnego na każdym etapie.

 

Jakie są zalety kohortowych badań obserwacyjnych?

Takie badania to szereg praktycznych zalet, przy czym dla firm jedną z największych jest to, że w porównaniu z badaniami klinicznymi zdecydowanie niższy jest koszt ich przeprowadzenia. Dodatkowym atutem jest wiarygodność uzyskiwanych wyników, choć oczywiście tylko wtedy, gdy w sposób prawidłowy przeprowadzono etap przygotowawczy.

Dodatkowo nie budzą one wątpliwości etycznych, które często pojawiają się przy przeprowadzaniu badań klinicznych.

Wyzwania związane z realizacją kohortowych badań obserwacyjnych

Jedną ze wspomnianych już wcześniej barier związanych z realizacją badań jest to, aby w sposób prawidłowy przejść przez etap przygotowawczy. Opiera się on m.in. na:

 

  • określeniu hipotez podlegających weryfikacji,
  • projektowaniu badania obserwacyjnego, czyli określeniu narzędzi i planu analizy,
  • określeniu specyfiki walidacji danych.

 

Także i tu warto korzystać z eksperckiego wsparcia, z którego mogą skorzystać zespoły badawcze decydujące się na oprogramowanie eCRF.biz™.

Kohortowe badania obserwacyjne to jak widać szereg praktycznych możliwości, muszą być jednak przeprowadzone zgodnie z metodologią i w oparciu o odpowiednie założenia. Na szczęście firmy nie są zdane same na siebie, mogą bowiem liczyć na wsparcie praktyków w przeprowadzaniu badań obserwacyjnych, którzy pomogą im na każdym etapie, od przygotowania, przez realizację, aż po zamknięcie całego procesu.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są zalety kohortowych badań obserwacyjnych?

Kohortowe badania obserwacyjne mają wiele zalet. Dla firm jedną z największych jest to, że w porównaniu z badaniami klinicznymi zdecydowanie niższy jest koszt ich przeprowadzenia. Dodatkowym atutem jest wiarygodność uzyskiwanych wyników, choć oczywiście tylko wtedy, gdy w sposób prawidłowy przeprowadzono etap przygotowawczy.

Czy kohortowe badania obserwacyjne budzą wątpliwości etyczne?

Kohortowe badania obserwacyjne nie budzą wątpliwości etycznych, które często pojawiają się przy przeprowadzaniu badań klinicznych.

Jakie są wyzwania związane z realizacją kohortowych badań obserwacyjnych?

Jednym z wyzwań związanych z realizacją badań jest to, aby w sposób prawidłowy przejść przez etap przygotowawczy. Opiera się on m.in. na określeniu hipotez podlegających weryfikacji, projektowaniu badania obserwacyjnego, czyli określeniu narzędzi i planu analizy, oraz określeniu specyfiki walidacji danych.

Czy firmy są zdane same na siebie podczas przeprowadzania badań obserwacyjnych?

Firmy nie są zdane same na siebie podczas przeprowadzania badań obserwacyjnych. Mogą one liczyć na wsparcie praktyków w przeprowadzaniu badań obserwacyjnych, którzy pomogą im na każdym etapie, od przygotowania, przez realizację, aż po zamknięcie całego procesu.

Zobacz także

Tagi

badania obserwacyjne badania rynku medycznego badania rynku farmaceutycznego