Tag: program do gabinetu

Dobrze zorganizowany lekarz

Dobrze zorganizowany lekarz

 

„Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy” – wielu pracowników służby zdrowia doskonale wie, jak istotną wartością w ich codziennej pracy jest czas, a właściwie… jego brak. W branży, w której każda sekunda jest na wagę złota doskonała organizacja to klucz do efektywniejszego wykorzystania czasu jakim dysponujemy.

 

Od lekarzy oczekujemy tego, że na początek zostaniemy wysłuchani i właściwie zrozumiani. Nawet 15-minutową rozmowę możemy więc przeprowadzić w taki sposób, aby chory czuł się należycie obsłużony. Komunikacja to dwustronna ulica. Komunikatywność w kontaktach na linii pacjent – lekarz, wraz ze zdolnością obopólnego słuchania pozwala na postawienie odpowiedniej diagnozy.  Ta z kolei – na podjęcie właściwego leczenia. Cenimy takich lekarzy, którzy nawet skomplikowane medyczne terminy potrafią przełożyć na zrozumiałą i praktyczną poradę. Szanujemy medyków potrafiących podczas wizyty wykorzystać umiejętność empatii. Dobrze zorganizowany lekarz znajduje czas, by zrozumieć nie tylko dolegliwości fizyczne, ale i stan emocjonalny pacjenta. W układzie gdy zbudowane zostało zdrowe partnerstwo na pacjent – lekarz nikt nie marnuje swego czasu. Ani lekarz, który w pełni wykorzystał go na postawienie właściwej diagnozy, ani pacjent który czuje że został zrozumiany, wysłuchany, a przez to jest właściwie prowadzony.

 

SMS w służbie zdrowia

W oczach pacjenta dobry lekarz to nie tylko ten, który postawił właściwą diagnozę.

W zabieganym współczesnym świecie także organizacja pracy lekarzy, gabinetów medycznych czy przychodni jest tym, na co pacjenci zwracają uwagę. Dobrze zorganizowany lekarz to specjalista potrafiący – obok umiejętności interpersonalnych – wykorzystać także współczesne narzędzia technologiczne do lepszej komunikacji z pacjentem. Rzadkością – a szkoda – jest wykorzystywanie przez lekarzy, czy przychodnie taniego i prostego narzędzia jakim jest wysyłanie SMS-ów, czy maili. I odwrotnie: wysyłania takich wiadomości przez pacjentów, odwołujących, czy potwierdzających spotkanie. Ten sposób komunikacji, odpowiednio prowadzony i zapewniający wysoki poziom obsługi pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wzbudza też zaufanie, pomaga skrócić kolejki i w łatwy sposób zarządzać wizytami. Przypomina o umówionych terminach wizyt, zabiegów czy konsultacji, odbiorze wyników… Tym samym efektywnie pozwala gospodarować czasem lekarza, ale i pacjenta. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 2018 roku nie wyklucza tego typu komunikacji w relacjach lekarz – pacjent.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna, czyli wszystko w jednym miejscu

Innym narzędziem efektywnie zarządzającym czasem lekarza jest elektroniczna dokumentacja medyczna – taka jak np. program dla gabinetu medycznego Medfile. Łatwa i prosta w obsłudze aplikacja pozwala tak lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki medyczne, jak i małym przychodniom wspierać organizację pracy. Nie bez powodu system stworzony przez Medfile można nazwać kartą medyczną pacjenta nowej generacji. Dobrze zorganizowany lekarz, dentysta, czy fizjoterapeuta niewątpliwie doceni obecność w jednym miejscu m.in:

- grafiku wizyt i intuicyjnego kalendarza,

- wygodną opcję umawiania i anulowania wizyt – także w opcji online dla pacjenta,

- wystandaryzowaną kartę pacjenta,

- szablony dokumentów (w tym zaświadczenia lekarskiego, skierowania do poradni, szpitala, czy zaświadczenia do becikowego),

- historię wizyt,

- pełen wywiad  medyczny,

- wizualizację dolegliwości,

- możliwość wystawiania recept na leki refundowane, jak i nierefundowane, dodawanie leków z bazy),

- kontrolę nad fakturami, czy rachunkami.

 

W nadchodzących latach służba zdrowia będzie miała coraz częstszy kontakt z nowoczesnymi technologiami, tak by społeczeństwo mogło cieszyć się wysokim standardem opieki medycznej. I choć poszczególne rozwiązania mogą się różnić to cel pozostaje zawsze ten sam: lepsza opieka, zwiększenie wydajności pracy i ograniczenie zbędnych kosztów.
 

 

Elektroniczne aplikacje dla medycyny

Elektroniczne aplikacje dla medycyny

 

Czym jest EDM?

Co kryje się pod tym enigmatycznym skrótem i co to oznacza dla placówek medycznych? W związku z rozporządzeniem ministerialnym, w Polsce wdrażany jest system elektronicznej dokumentacji medycznej – stąd skrót EDM. Jest to spore wyzwanie dla wszystkich placówek i pracowników służby zdrowia, jak również dla specjalistów z branży informatycznej, którzy starają się jak najlepiej zaprojektować systemy gromadzenia i przechowywania danych. Dlatego już teraz warto byłoby się zastanowić nad tym, dlaczego przychodzi EDM. Jakiego typu dane będzie można gromadzić w aplikacjach medycznych?

Po co EDM?

Jako że pomyślne wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wiąże się ze sporymi nakładami czasowymi i finansowymi, zasadne jest pytanie o cele takich zmian. Przede wszystkim wprowadzenie EDM powinien usprawnić pracę i podnieść jakość usług podmiotów. Pozwoli na przeprowadzenie swoistych „remontów” i porządków w dokumentacji. Papier jest podatny na zniszczenia i trudne do naprawienia błędy ludzkie, co prowadzi do bałaganu. Praca z nim bywa bardzo czasochłonna, zwłaszcza przy przeszukiwaniu. Do tego dochodzą powody ekonomiczne i ekologiczne. Być może wprowadzenie samego systemu elektronicznego to duży wydatek, ale jednak jednorazowy, a dzięki temu placówki nie będą musiały ponosić stałych kosztów związanych z produkcją papierową.  Oprogramowanie dla gabinetu to także oszczędność pracy poprzez ograniczenie papierkowej roboty do minimum. Korzyści wynikające z wprowadzenia internetowych zapisów dotyczą zarówno pracowników, jak i pacjentów. Jedynym problemem może tu być obsługa aplikacji przez mniej zaprzyjaźnionych z komputerem i osoby starsze. Tu wyzwanie stoi po stronie projektujących oprogramowanie. Istotne jest żeby było ono maksymalne intuicyjne i poręczne, na szczęście rynek usług informatycznych jest spory, więc z całą pewnością uda się wybrać programy zaspokajające potrzeby wszystkich.

Jakiego typu dane można gromadzić w EDM?

Istotnym zagadnieniem dla placówek medycznych jest też kwestia typu gromadzonych danych. Aplikacje na urządzenia mobile z dostępem do internetu dają możliwość gromadzenia i katalogowania ogromnych ilości danych dotyczących zdrowia. Już od dawna jako pacjenci jesteśmy przygotowani do dzielenia się takimi danymi. Przejście na EDM oznacza mniej błędów (np. takich jak powtórne zlecanie badań wskutek zaginięcia wyników) dzięki temu, że informacje dotyczące wstępnego wywiadu będą dostępne dla wszystkich współpracujących lekarzy. Zwiększa się także bezpieczeństwo pacjentów w zakresie uzgodnień co do terminów i ilości zażywania leków, gdyż odpowiednia baza danych da nam precyzyjne informacje na temat tego, co badany przyjmuje i w jakiej dawce – a także, jakie są przeciwwskazania do zastosowania tego czy innego preparatu. Bazy danych będą zawierały wszystkie dane dotyczące historii choroby pacjenta i przebiegu leczenia, a także informacje o przeprowadzonych konsultacjach. Nawet w przypadku wyborów różnych systemów możliwa będzie koordynacja ich pracy, dzięki temu zamiast stosu papierów rozłożonych na kilka lub nawet kilkanaście placówek będziemy mogli pracować na jednym, wspólnym dla wszystkich jednostek, profilu pacjenta.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Polak u lekarza a lekarz w Internecie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Polak u lekarza a lekarz w Internecie

 

Specjalistyczne gabinety lekarskie – zarówno publiczne, jak i prywatne – są obecnie powszechnie dostępne, co może dezorientować pacjentów. Jak wybrać dobrego lekarza? Czy powinniśmy kierować się opiniami rodziny i znajomych, czy może szukać go w Internecie? II badanie konsumenckie „Polak u lekarza” zestawia ciekawe i przydatne informacje na temat przyzwyczajeń pacjentów zapisujących się do specjalistów.
 

Elektroniczna dokumentacja medyczna wykorzystywana już przez połowę gabinetów medycznych – zobacz wyniki najnowszych badań.

Badanie „Polak u lekarza” przeprowadzone w grudniu 2018 na grupie 1000 pacjentów udających się do specjalisty przynajmniej raz w roku, potwierdza że podstawowym źródłem wiedzy o zdrowiu dla wielu pacjentów (87,7%) pozostaje Internet. W dalszej kolejności, wiedzę czerpiemy od lekarza rodzinnego lub też specjalisty. Co ważne, internetowe porady na temat zdrowia najbardziej przekonują przedstawicieli młodej grupy badanych (18-29 lat), podczas gdy starsi respondenci polegają bardziej na autorytetach z dziedziny medycyny. Być może więc potrzebujemy większej liczby lekarzy występujących w roli internetowych ekspertów, by popularyzować wiedzę medyczną w sieci.

Internet jest ważnym narzędziem także gdy chcemy zapisać się do lekarza. Wprawdzie, większość badanych do lekarza rejestruje się osobiście (ogółem 78,8%), nie zawsze jednak mamy taką możliwość – np. w przypadku gdy szukamy specjalisty w innym mieście. 11% respondentów zarejestrowało się telefonicznie, a internetowo – jedynie 9,8%. Jednak aż 60,9% badanych zapytanych o preferowany sposób zapisu, wskazuje rejestrację online. Potrzeby sporej części tej grupy pozostają więc niezaspokojone; prowadząc gabinet warto dać się znaleźć w sieci i umożliwić pacjentowi samodzielne wybranie wygodnej dla niego daty wizyty. Rejestrację telefoniczną wybrałoby 32% respondentów, a osobistą w przychodni – zaledwie 6,8%.

Aż 70% ankietowanych za istotne uważa SMS-owe przypomnienia o wizytach lekarskich. Pozwalają one nie tylko lepiej zorganizować dzień, lecz także odwołać wizytę z wyprzedzeniem w przypadku zmiany planów. Wśród innych technologicznych udogodnień badani wymieniali również e-zwolnienia, e-skierowania i e-recepty. W coraz większej liczbie dużych zakładów pracy w rozwiniętych miastach nie honoruje się już papierowych zwolnień L-4, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej nie jest więc jedynie ułatwieniem skierowanym do lekarzy.

Coraz więcej młodych pacjentów zauważa także korelację między jakością badania czy konsultacji, a prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Opinię stwierdzającą, że „lekarz długo przeglądał, uzupełniał dokumentację, wypisując recepty lub druki i zupełnie pominął badanie” najczęściej wskazywali respondenci w wieku 60 lat i więcej (11,8%), najrzadziej zaś badani z grupy wiekowej 18-29 lat (3,5%). Stwierdzenie, że „lekarz większość czasu poświęcił na dokumentację, przeprowadził jednak krótkie badanie” najczęściej wskazywane było przez respondentów wieku 18-29 lat (26,2%).