Tag: kartoteka medyczna

Dobrze zorganizowany lekarz

Dobrze zorganizowany lekarz

 

„Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy” – wielu pracowników służby zdrowia doskonale wie, jak istotną wartością w ich codziennej pracy jest czas, a właściwie… jego brak. W branży, w której każda sekunda jest na wagę złota doskonała organizacja to klucz do efektywniejszego wykorzystania czasu jakim dysponujemy.

 

Od lekarzy oczekujemy tego, że na początek zostaniemy wysłuchani i właściwie zrozumiani. Nawet 15-minutową rozmowę możemy więc przeprowadzić w taki sposób, aby chory czuł się należycie obsłużony. Komunikacja to dwustronna ulica. Komunikatywność w kontaktach na linii pacjent – lekarz, wraz ze zdolnością obopólnego słuchania pozwala na postawienie odpowiedniej diagnozy.  Ta z kolei – na podjęcie właściwego leczenia. Cenimy takich lekarzy, którzy nawet skomplikowane medyczne terminy potrafią przełożyć na zrozumiałą i praktyczną poradę. Szanujemy medyków potrafiących podczas wizyty wykorzystać umiejętność empatii. Dobrze zorganizowany lekarz znajduje czas, by zrozumieć nie tylko dolegliwości fizyczne, ale i stan emocjonalny pacjenta. W układzie gdy zbudowane zostało zdrowe partnerstwo na pacjent – lekarz nikt nie marnuje swego czasu. Ani lekarz, który w pełni wykorzystał go na postawienie właściwej diagnozy, ani pacjent który czuje że został zrozumiany, wysłuchany, a przez to jest właściwie prowadzony.

 

SMS w służbie zdrowia

W oczach pacjenta dobry lekarz to nie tylko ten, który postawił właściwą diagnozę.

W zabieganym współczesnym świecie także organizacja pracy lekarzy, gabinetów medycznych czy przychodni jest tym, na co pacjenci zwracają uwagę. Dobrze zorganizowany lekarz to specjalista potrafiący – obok umiejętności interpersonalnych – wykorzystać także współczesne narzędzia technologiczne do lepszej komunikacji z pacjentem. Rzadkością – a szkoda – jest wykorzystywanie przez lekarzy, czy przychodnie taniego i prostego narzędzia jakim jest wysyłanie SMS-ów, czy maili. I odwrotnie: wysyłania takich wiadomości przez pacjentów, odwołujących, czy potwierdzających spotkanie. Ten sposób komunikacji, odpowiednio prowadzony i zapewniający wysoki poziom obsługi pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wzbudza też zaufanie, pomaga skrócić kolejki i w łatwy sposób zarządzać wizytami. Przypomina o umówionych terminach wizyt, zabiegów czy konsultacji, odbiorze wyników… Tym samym efektywnie pozwala gospodarować czasem lekarza, ale i pacjenta. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 2018 roku nie wyklucza tego typu komunikacji w relacjach lekarz – pacjent.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna, czyli wszystko w jednym miejscu

Innym narzędziem efektywnie zarządzającym czasem lekarza jest elektroniczna dokumentacja medyczna – taka jak np. program dla gabinetu medycznego Medfile. Łatwa i prosta w obsłudze aplikacja pozwala tak lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki medyczne, jak i małym przychodniom wspierać organizację pracy. Nie bez powodu system stworzony przez Medfile można nazwać kartą medyczną pacjenta nowej generacji. Dobrze zorganizowany lekarz, dentysta, czy fizjoterapeuta niewątpliwie doceni obecność w jednym miejscu m.in:

- grafiku wizyt i intuicyjnego kalendarza,

- wygodną opcję umawiania i anulowania wizyt – także w opcji online dla pacjenta,

- wystandaryzowaną kartę pacjenta,

- szablony dokumentów (w tym zaświadczenia lekarskiego, skierowania do poradni, szpitala, czy zaświadczenia do becikowego),

- historię wizyt,

- pełen wywiad  medyczny,

- wizualizację dolegliwości,

- możliwość wystawiania recept na leki refundowane, jak i nierefundowane, dodawanie leków z bazy),

- kontrolę nad fakturami, czy rachunkami.

 

W nadchodzących latach służba zdrowia będzie miała coraz częstszy kontakt z nowoczesnymi technologiami, tak by społeczeństwo mogło cieszyć się wysokim standardem opieki medycznej. I choć poszczególne rozwiązania mogą się różnić to cel pozostaje zawsze ten sam: lepsza opieka, zwiększenie wydajności pracy i ograniczenie zbędnych kosztów.
 

 

Program Medfile zgodny z wytycznymi KIF

Program Medfile zgodny z wytycznymi KIF

 

Dlaczego fizjoterapeuta jest zobowiązany prowadzić EDM? Powinność prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku specjalistów fizjoterapeutów wynika z art. 9 pkt. 4 ustawy z dnia września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505). Zgodnie z tym rozporządzeniem fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną swoich pacjentów.

 

Dokumentacja medyczna prowadzona w gabinecie fizjoterapeutycznym może zostać skontrolowana przez KIF a także okazać się niezbędna w przypadku gdy dokumentacji będzie dowodem w sprawie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec specjalisty. Także w wyjątkowych przypadkach dokumentacja medyczna może być udostępniona (na żądanie) do wglądu instytucji sądów powszechnych.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez program Medfile spełnia normy wytyczone przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Cały proces prowadzenia opisu diagnostyczno-terapeutycznego, wygodne gromadzenie danych do rozliczeń związanych z kosztami udzielania świadczeń na rzecz NFZ. Informacje zebrane w Medfile EDM mogą być dowodem w postępowaniu przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawach ustalenia odszkodowania bądź zadośćuczynienia, w procesach dotyczących odszkodowania za błędy medyczne, w postępowaniach dotyczących odszkodowań z racji ubezpieczenia.

 

Mimo aktualnego uchylenia się od obowiązku prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez polskie środowisko medyczne, KIF proponuje zaadaptować się do rozwojowego pomysłu cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia. Powodem takiego stanowiska jest możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku medycznym oraz pomnożenie szans na zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który premiuje posiadanie oprogramowania do EDM przy ocenie ofert.

 

Głównym celem posiadania oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w gabinecie fizjoterapeutycznym jest rozbudowa poziomu komunikacji
z pacjentem na rzecz zadań związanych biurokracją. Zarówno pod tym względem jak
i na przestrzeni wymogów technicznych, merytorycznych, prawnych oraz na poziomie bezpieczeństwa wrażliwych danych, Medfile EDM spełnia stawiane programom z branży IT wymogi formalne narzucone przez KIF.

 

Specjaliści mogą zapoznać się ze wszystkimi funkcjami aplikacji webowej, dzięki 14-dniowym testom zupełnie za darmo, sprawdzając, w jaki sposób program ułatwia pracę
i rozwija możliwości pracy w gabinecie fizjoterapeutycznym.