Tag: wizyta online

Konsultacja medyczna online – co o niej myślą pacjenci?

Konsultacja medyczna online – co o niej myślą pacjenci?

 

W miarę jak pojawiają się coraz bardziej zorientowane na konsumenta platformy telemedyczne i usługi medyczne online stają się coraz bardziej zintegrowane z praktyką lekarską, można się zastanawiać, czy pacjenci w ogóle lubią korzystać z porad lekarza online? Tak, istnieje oczywisty czynnik wygody, pacjent może odbyć eWizytę nie wychodząc z domu, ale co z osobistym kontaktem pacjent-lekarz? Jak przebiegają wizyty lekarskie online jeśli chodzi o zadowolenie pacjenta?

Najnowsze dane z 2019 roku dotyczące zadowolenia pacjentów korzystających z usług typu konsultacje medyczne online pokazują, że pacjenci w zaskakująco dużym stopniu korzystają z telemedycyny szczególnie w zakresie opieki uzupełniającej. A dane te nie są związane tylko z wizytami u lekarzy pierwszego kontaktu online. Pacjenci różnych specjalności - od psychiatrii i położnictwa po leczenie rzadkich chorób - oceniają konsultacje medyczne online na równi z tradycyjnymi konsultacjami osobistymi, a w niektórych przypadkach nawet lepiej.

Poziom zadowolenia u pacjentów korzystających z konsultacji medycznych online

Nowe badanie dotyczące stosowania telemedycyny w jednym z bostońskich szpitali wykazało, że "prawie wszyscy (pacjenci) postrzegają jakość opieki lub komunikacji jako taką samą lub lepszą niż podczas tradycyjnych i znanych wizyt w gabinecie". W rzeczywistości, prawie jedna czwarta stwierdziła, że jakość opieki zdrowotnej online jest lepsza niż wizyta osobista. W ramach badania przebadano dotychczasowych pacjentów i klinicystów w celu zebrania danych na temat satysfakcji z wirtualnych wizyt wideo.

Wyniki badania zawierały godne uwagi dane w trzech kategoriach:

  1. Wygoda - 79% uczestników badania stwierdziło, że łatwiej jest zaplanować dogodny termin eWizyty kontrolnej niż wizyty w klinice.
  2. Jakość - 62% respondentów stwierdziło, że jakość opieki za pośrednictwem konsultacji medycznych online jest taka sama jak w przypadku wizyty osobistej. 21% respondentów stwierdziło, że jakość opieki za pośrednictwem telemedycyny jest lepsza niż w przypadku wizyty osobistej.
  3. Satysfakcja - 68% oceniło swoją wizytę na dziewięć lub dziesięć w dziesięciopunktowej skali zadowolenia, 66% stwierdziło, że ma silne osobiste powiązania z platformą za pomocą której korzysta z usług lekarzy online.

Istnieją dowody na to, że pacjenci wybierają konsultacje medyczne online nie tylko w leczeniu podstawowych dolegliwości zdrowotnych, takich jak grypa, przeziębienie i ból gardła. Wysoko oceniane są również wizyty specjalistów pod względem jakości i zadowolenia. W szczególności, badanie Massachusetts General wykazało podobne wyniki zadowolenia pacjentów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i czterech specjalistycznych usług opieki zdrowotnej: psychiatrii, neurologii, kardiologii i onkologii.

Na uwagę zasługuje również fakt, że wiele z powyższych badań opierało się na danych pochodzących od pacjentów po 50. roku życia, co wskazuje na to, że pacjenci w każdym wieku korzystają z konsultacji medycznych online, a nie tylko młode osoby, którzy zazwyczaj uważani są za bardziej zaawansowanych technologicznie.

Wygoda, oszczędność czasu, oszczędności finansowe i lepszy dostęp do opieki zdrowotnej to powszechnie przywoływane powody, dla których pacjenci preferują telemedycynę. Szczególnie na obszarach wiejskich pacjenci cenią sobie zaoszczędzony czas na dojazdy do stacjonarnych ośrodków opieki na wizyty.

A co z co z osobistym kontaktem lekarz-pacjent? Wiele badań nie wykazało różnic w postrzeganiu jakości komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem, a nawet ten sposób komunikacji przynosił pozytywne rezultaty np. w przypadku gdy pacjent wstydził się rozmawiać w gabinecie stacjonarnym o swojej dolegliwości.

Także polskie serwisy medyczne takie jak np. haloDoctor, oferujące dostęp do usług lekarskich online ułatwiają pacjentom szybki dostęp do lekarzy specjalistów i w pełni profesjonalną obsługę. Pomagają w ten sposób ludziom z małych miejscowości czy osobom nie lubiących odwiedzać przychodnie czy szpitale skonsultować swój problem z lekarzem pozostając w domu.