Tag: badania naukowe

Niekomercyjne badania kliniczne – dlaczego warto prowadzić badania?

Niekomercyjne badania kliniczne – dlaczego warto prowadzić badania?

 

Niekomercyjne badania kliniczne w Polsce

Badania kliniczne w Polsce dzielimy na dwa rodzaje niekomercyjne i komercyjne. Pierwsze ze wspomnianych znacząco przyczyniają się do rozwoju medycyny i nauk pokrewnych. Niekomercyjne badania medyczne są szczególnie popularnie, w specjalizacjach takich jak:

 • onkologia,
 • neurologia,
 • chirurgia,
 • transplantologia,
 • kardiologia,
 • epidemiologia.
   

Cele niekomercyjnych badań klinicznych

Porównując badania o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, celem pierwszym ze wspomnianym jest m.in. rozwój wiedzy w danej specjalizacji. Ponadto skonkretyzowane cele, jakie wyznaczają niekomercyjne badania kliniczne, tj.:

 • odnajdywanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie terapii dotyczących problemów społecznych, jak choroby cywilizacyjne i rzadkie schorzenia,
 • opracowanie nowych metod oraz standardów prowadzenia terapii,
 • pozwalają skonstruować nowe metody terapii pacjentów,
 • sprawdzają skuteczność terapii skojarzonych,
 • umożliwiają wprowadzenie nowych produktów leczniczych, które wspomagają terapię, na rynek medyczny.
   

Dobry projekt badawczy, który obejmuje nie tylko sam proces prowadzenia badań, powinien także wskazywać na aspekty prawne, analizę zebranego materiału badawczego oraz publikację naukową odnoszącą się do wyników z przeprowadzonego projektu.

Realizacja dobrego projektu niekomercyjnych badań klinicznych wymaga podjęcia współpracy ze specjalistami podejmującymi działania w zakresie analizy danych, statystyki i metaanaliz. Idealnym partnerem podczas prowadzenia badań jest agencja badawcza BioStat®, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym.  

Prowadzenie badań dla branży medycznej to duża odpowiedzialność i konieczność dostosowania się do specyficznych warunków badawczych. Dzięki autorskiemu oprogramowaniu eCRF.biz™ badacze mogą łatwo rozporządzać badaniem, by zrealizować  cele podjęte w protokole. Stałe konsultacje ze specjalistami BioStat® umożliwiają prowadzenie badań zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez naukę oraz publikację wyników badań w znanych periodykach naukowych obecnych na liście filadelfijskiej.
 

Rozliczenia i finanse

Problematyka związana z rozliczeniami i finansami projektu badawczego to kolejny ważny element prowadzenia badań. Często jest to duża przeszkoda dla badaczy, którzy nie posiadają sponsorów mogących sfinansować badania dla medycyny. Warto jednak poszukiwać możliwości finansowania projektu ze strony instytucji naukowych, organizacji samorządowych, czy też poprzez międzynarodowe projekty finansowane np. ze środków Unii Europejskiej.

 

Komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne można realizować przy wsparciu agencji badawczej BioStat®. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług agencji.