Tag: program dla fizjoterapeuty

Program Medfile zgodny z wytycznymi KIF

Program Medfile zgodny z wytycznymi KIF

 

Dlaczego fizjoterapeuta jest zobowiązany prowadzić EDM? Powinność prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku specjalistów fizjoterapeutów wynika z art. 9 pkt. 4 ustawy z dnia września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505). Zgodnie z tym rozporządzeniem fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną swoich pacjentów.

 

Dlaczego EDM jest niezbędne dla fizjoterapeutów?

Dokumentacja medyczna prowadzona w gabinecie fizjoterapeutycznym może zostać skontrolowana przez KIF a także okazać się niezbędna w przypadku gdy dokumentacji będzie dowodem w sprawie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec specjalisty. Także w wyjątkowych przypadkach dokumentacja medyczna może być udostępniona (na żądanie) do wglądu instytucji sądów powszechnych.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez program Medfile spełnia normy wytyczone przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Cały proces prowadzenia opisu diagnostyczno-terapeutycznego, wygodne gromadzenie danych do rozliczeń związanych z kosztami udzielania świadczeń na rzecz NFZ. Informacje zebrane w Medfile EDM mogą być dowodem w postępowaniu przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawach ustalenia odszkodowania bądź zadośćuczynienia, w procesach dotyczących odszkodowania za błędy medyczne, w postępowaniach dotyczących odszkodowań z racji ubezpieczenia.

 

Cyfryzacja służby zdrowia: KIF rekomenduje Medfile EDM

Mimo aktualnego uchylenia się od obowiązku prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez polskie środowisko medyczne, KIF proponuje zaadaptować się do rozwojowego pomysłu cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia. Powodem takiego stanowiska jest możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku medycznym oraz pomnożenie szans na zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który premiuje posiadanie oprogramowania do EDM przy ocenie ofert.

 

Oprogramowanie Medfile: maksymalizuj efektywność i bezpieczeństwo

Głównym celem posiadania oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w gabinecie fizjoterapeutycznym jest rozbudowa poziomu komunikacji
z pacjentem na rzecz zadań związanych biurokracją. Zarówno pod tym względem jak
i na przestrzeni wymogów technicznych, merytorycznych, prawnych oraz na poziomie bezpieczeństwa wrażliwych danych, Medfile EDM spełnia stawiane programom z branży IT wymogi formalne narzucone przez KIF.

 

Specjaliści mogą zapoznać się ze wszystkimi funkcjami aplikacji webowej, dzięki 14-dniowym testom zupełnie za darmo, sprawdzając, w jaki sposób program ułatwia pracę
i rozwija możliwości pracy w gabinecie fizjoterapeutycznym.