Tag: badania opinii

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Polak u lekarza a lekarz w Internecie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Polak u lekarza a lekarz w Internecie

 

Specjalistyczne gabinety lekarskie – zarówno publiczne, jak i prywatne – są obecnie powszechnie dostępne, co może dezorientować pacjentów. Jak wybrać dobrego lekarza? Czy powinniśmy kierować się opiniami rodziny i znajomych, czy może szukać go w Internecie? II badanie konsumenckie „Polak u lekarza” zestawia ciekawe i przydatne informacje na temat przyzwyczajeń pacjentów zapisujących się do specjalistów.
 

Elektroniczna dokumentacja medyczna wykorzystywana już przez połowę gabinetów medycznych – zobacz wyniki najnowszych badań.

Badanie „Polak u lekarza” przeprowadzone w grudniu 2018 na grupie 1000 pacjentów udających się do specjalisty przynajmniej raz w roku, potwierdza że podstawowym źródłem wiedzy o zdrowiu dla wielu pacjentów (87,7%) pozostaje Internet. W dalszej kolejności, wiedzę czerpiemy od lekarza rodzinnego lub też specjalisty. Co ważne, internetowe porady na temat zdrowia najbardziej przekonują przedstawicieli młodej grupy badanych (18-29 lat), podczas gdy starsi respondenci polegają bardziej na autorytetach z dziedziny medycyny. Być może więc potrzebujemy większej liczby lekarzy występujących w roli internetowych ekspertów, by popularyzować wiedzę medyczną w sieci.

Internet jest ważnym narzędziem także gdy chcemy zapisać się do lekarza. Wprawdzie, większość badanych do lekarza rejestruje się osobiście (ogółem 78,8%), nie zawsze jednak mamy taką możliwość – np. w przypadku gdy szukamy specjalisty w innym mieście. 11% respondentów zarejestrowało się telefonicznie, a internetowo – jedynie 9,8%. Jednak aż 60,9% badanych zapytanych o preferowany sposób zapisu, wskazuje rejestrację online. Potrzeby sporej części tej grupy pozostają więc niezaspokojone; prowadząc gabinet warto dać się znaleźć w sieci i umożliwić pacjentowi samodzielne wybranie wygodnej dla niego daty wizyty. Rejestrację telefoniczną wybrałoby 32% respondentów, a osobistą w przychodni – zaledwie 6,8%.

Aż 70% ankietowanych za istotne uważa SMS-owe przypomnienia o wizytach lekarskich. Pozwalają one nie tylko lepiej zorganizować dzień, lecz także odwołać wizytę z wyprzedzeniem w przypadku zmiany planów. Wśród innych technologicznych udogodnień badani wymieniali również e-zwolnienia, e-skierowania i e-recepty. W coraz większej liczbie dużych zakładów pracy w rozwiniętych miastach nie honoruje się już papierowych zwolnień L-4, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej nie jest więc jedynie ułatwieniem skierowanym do lekarzy.

Coraz więcej młodych pacjentów zauważa także korelację między jakością badania czy konsultacji, a prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Opinię stwierdzającą, że „lekarz długo przeglądał, uzupełniał dokumentację, wypisując recepty lub druki i zupełnie pominął badanie” najczęściej wskazywali respondenci w wieku 60 lat i więcej (11,8%), najrzadziej zaś badani z grupy wiekowej 18-29 lat (3,5%). Stwierdzenie, że „lekarz większość czasu poświęcił na dokumentację, przeprowadził jednak krótkie badanie” najczęściej wskazywane było przez respondentów wieku 18-29 lat (26,2%).