Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Polak u lekarza a lekarz w Internecie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Polak u lekarza a lekarz w Internecie

 

Specjalistyczne gabinety lekarskie – zarówno publiczne, jak i prywatne – są obecnie powszechnie dostępne, co może dezorientować pacjentów. Jak wybrać dobrego lekarza? Czy powinniśmy kierować się opiniami rodziny i znajomych, czy może szukać go w Internecie? II badanie konsumenckie „Polak u lekarza” zestawia ciekawe i przydatne informacje na temat przyzwyczajeń pacjentów zapisujących się do specjalistów.
 

Elektroniczna dokumentacja medyczna wykorzystywana już przez połowę gabinetów medycznych – zobacz wyniki najnowszych badań.

Badanie „Polak u lekarza” przeprowadzone w grudniu 2018 na grupie 1000 pacjentów udających się do specjalisty przynajmniej raz w roku, potwierdza że podstawowym źródłem wiedzy o zdrowiu dla wielu pacjentów (87,7%) pozostaje Internet. W dalszej kolejności, wiedzę czerpiemy od lekarza rodzinnego lub też specjalisty. Co ważne, internetowe porady na temat zdrowia najbardziej przekonują przedstawicieli młodej grupy badanych (18-29 lat), podczas gdy starsi respondenci polegają bardziej na autorytetach z dziedziny medycyny. Być może więc potrzebujemy większej liczby lekarzy występujących w roli internetowych ekspertów, by popularyzować wiedzę medyczną w sieci.

Internet jest ważnym narzędziem także gdy chcemy zapisać się do lekarza. Wprawdzie, większość badanych do lekarza rejestruje się osobiście (ogółem 78,8%), nie zawsze jednak mamy taką możliwość – np. w przypadku gdy szukamy specjalisty w innym mieście. 11% respondentów zarejestrowało się telefonicznie, a internetowo – jedynie 9,8%. Jednak aż 60,9% badanych zapytanych o preferowany sposób zapisu, wskazuje rejestrację online. Potrzeby sporej części tej grupy pozostają więc niezaspokojone; prowadząc gabinet warto dać się znaleźć w sieci i umożliwić pacjentowi samodzielne wybranie wygodnej dla niego daty wizyty. Rejestrację telefoniczną wybrałoby 32% respondentów, a osobistą w przychodni – zaledwie 6,8%.

Aż 70% ankietowanych za istotne uważa SMS-owe przypomnienia o wizytach lekarskich. Pozwalają one nie tylko lepiej zorganizować dzień, lecz także odwołać wizytę z wyprzedzeniem w przypadku zmiany planów. Wśród innych technologicznych udogodnień badani wymieniali również e-zwolnienia, e-skierowania i e-recepty. W coraz większej liczbie dużych zakładów pracy w rozwiniętych miastach nie honoruje się już papierowych zwolnień L-4, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej nie jest więc jedynie ułatwieniem skierowanym do lekarzy.

Coraz więcej młodych pacjentów zauważa także korelację między jakością badania czy konsultacji, a prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Opinię stwierdzającą, że „lekarz długo przeglądał, uzupełniał dokumentację, wypisując recepty lub druki i zupełnie pominął badanie” najczęściej wskazywali respondenci w wieku 60 lat i więcej (11,8%), najrzadziej zaś badani z grupy wiekowej 18-29 lat (3,5%). Stwierdzenie, że „lekarz większość czasu poświęcił na dokumentację, przeprowadził jednak krótkie badanie” najczęściej wskazywane było przez respondentów wieku 18-29 lat (26,2%).

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy pacjenci korzystają z przypomnień SMS o wizytach lekarskich?

Tak, aż 70% ankietowanych uważa SMS-owe przypomnienia o wizytach lekarskich za istotne. Pozwalają one lepiej zorganizować dzień i odwołać wizytę z wyprzedzeniem w przypadku zmiany planów.

Jakie inne technologiczne udogodnienia są popularne wśród pacjentów?

Wśród innych technologicznych udogodnień badani wymieniali e-Zwolnienia, e-skierowania i e-Recepty.

Czy wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest ułatwieniem tylko dla lekarzy?

Nie, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej nie jest jedynie ułatwieniem skierowanym do lekarzy. Coraz więcej młodych pacjentów zauważa korelację między jakością badania czy konsultacji, a prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zobacz także

Tagi

elektroniczna dokumentacja medyczna program do gabinetu badania opinii przypomnienie SMS program dla gabinetu